Kpss Lisans sınavı son iki yıla bakacak olursak değişik tarihlerde yapılıyor. 2015 yılında Temmuz ayında yapılan kpss lisans sınavı 2016 yılında mayıs ayında yapılacak. Burdan çıkacak sonuca bakacak olursak 2017 yılında yapılacak olan kpss lisans sınavının hangi tarihte yapılacağını kestirmemiz pek mümkün görünmüyor. Ösym’nin ne zaman ne yapacağı belli olmadığı için kesin hükümlerden kaçınıyoruz. Fakat bir tahminde bulunacağız.

2017 Kpss Lisans sınavı hangi tarihte yapılacak?

Ösym’nin kpss sınav tarihini erkene almasındaki nedene bakarsanız eğer çok ciddi sıkıntılar yaşandığını görürsünüz. 2016 kpss lisans sınavının neden mayıs ayına alındığına dair ösymnin açıklaması şu şekilde olmuştu.

Sınavdan sonra sınav hakkında birçok dava açılıyor. Bu davaların geç sonuçlanması sınavla alakalı aksaklıkların yaşanmasına sebep oluyor. Bundan dolayı sınav tarihinde değişiklik yapılmıştır.

Aslında bu açıklama bize 2017 yılı için ciddi bir ipucu veriyor. Ösym şayet bu açıklamasında samimi ise 2017 yılında sınav yine mayıs ayının sonlarında yapılması gerekir. Eğer ertelemenin altında başka sebepler yatıyorsa bu 2017  sınav tarihini yine eski standart tarihi olan temmuz ayı olur.

2017 yılında Kpss Önlisans ve Lise mezunları için sınav yapılacak mı?

Daha önceki yazılarımızda de değinmiştik. Kpss lise ve önlisans sınavları Ösym tarafından çift yıllarda yapılıyor. 2017 yılında tek yıl olduğu için bu sınavlar yapılmayacak. Bu sınavlar Ösym tarafından 2018 yılında yapılacak. Aşağıdaki tabloda hangi yıllarda hangi kpss sınavı yapılıyor daha net bir şekilde görebilirsiniz.

2017 Kpss lisans sınavının başvuru ücreti ne kadar olacak?

Sınav başvuru klavuzunda sınav ücreti ile ilgili aynen aşağıdaki ifadeler kullanılır.

“Her oturum için 55,00 TL ücret yatırılacaktır. Bir oturuma girmek isteyen adaylar 55,00 TL, İki oturuma girmek isteyen adaylar 110,00 TL, Üç oturuma girmek isteyen adaylar 165,00 TL, Tüm oturumlara girmek isteyen adaylar 220,00 TL yatıracaklardır.”

Kpss A grubu kadrolar ve B grubu kadrolar nelerdir?

Kpss sınavına girecek adayların en çok merak ettikleri konulardan biride bu konudur. Adaylar A grubu ve B grubu kadroların hangileri olduğunu merak ederler. Ösym’nin resmi açıklamasını ele alarak bu kadroları kısaca açıklayacağız.

Kpss A Grubu Kadrolar Nelerdir?

Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına atanacak kadrolardır.

Kpss B Grubu Kadrolar Nelerdir?

Kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacak kadrolardır.

Sınavda sorulacak olan sorular nelerdir, Hangi konulardan kaç soru gelir? Soru dağılımı ve konuların dağılımı nasıldır gibi soruları merak ediyorsanız aşağıdaki yazımızı da okuyabilirsiniz.

Kpss sınavı konu dağılımları nelerdir? Kpss sınavı hakkında detaylı bilgiler